Dinamična plošča z lahko padajočo utežjo

Z dinamično ploščo z lahko padajočo utežjo ZFG firme ZORN je izdelana za meriteve nosilnosti in zgoščenosti tal po standardu TP BF – StB Teil B 8.3; in po slovenskem standardu TSC 06.720:2003.

Uporaba dinamičnih plošč

Dinamično testiranje tal z dinamično ploščo firme ZORN se uporablja pri vseh zemeljskih delih kod so: cestogradnja, gradnja vseh temeljev - posebej pri manj dostopnih, železniški nasipi itd. Določa se nosilnost in zgoščenost tal posameznih nasipov, izkopanih kanalov in ponovnega zasipavanja. na ta način odpravimo udarne jame. Meritve odgovarjajo standardom. TP BF – StB Teil B 8.3. in TSC 06.720:2003

Testira se na grobih in mešanih nasipih peščenih nasipih do velikosti zrn 63 mm. Rezultat meritve je prikazan v MN/m². Dinamična plošča ima pri 10 kg uteži območje meritve 15 -70 MN/m² in 70-105 MN/m² pri 15kg uteži. Težja utež se uporablja pri večji nosilnosti tal, torej pri zaključni plasti nasipa. 

Dinamična plošča se uporablja predvsem za:

  • Izgradnjo prometnic
  • Možna je takojšna kontrola meritve
  • Na zahtevo naročnika se dokumentacija takoj izpiše

Prednosti v primerjavi z drugimi merilnimi metodami

  • Merjenje na majhnem terenu (npr.: razni izkopi na cestah, temelji mostov, itd)
  • Ni potrebno nobeno breme
  • Meritev je gotova v 2 minutah
  • Meritev izvaja samo ena oseba
Železniški tiri
Železniški tiri
Ravnanje zemljišča
Ravnanje zemljišča
Izgradnja kanalov
Izgradnja kanalov