Predpisi testiranja

Predpisi in pogodbene obveznosti k testiranju z dinamično ploščo - Slovenski standard TSC 06.720:2003.

TP BF-StB Part B 8.3  Cestogradnja, oddelek E1 (Statistika)   Cestogradnja, Odelek E1 (Statistika)

ZTVE-StB 09   Cestogradnja, Nosilne plasti, izkopi za kanale

NGT 39    Železniški nasipi

RIL 836 Deutsche Bahn AG Smernice za uporabo dinamične plošče za železniške nasipe

RVS 08.03.04 Marec 2008
Testiranje zgoščenosti z dinamično ploščo (Avstrijski predpis)

UNE 103 807-2    Španski predpi

ASTM E2835-11    TSC 06.720:2003      

Slovenski standard