Operacija

Rezultat meritve je prikazan v samo 2 minutah.

Upravljanje ZFG 3.0 je udobno in enostavno. V razvoju in konstrukciji tega instrumenta smo pazili, da so morebitne napake pri meritvah avtomatsko izključene. Zaradi tega lahko opravlja meritve tudi nestrokovno, priučeno osebje. Na ekranu je prikazan potek meritev in rezultatov. Ti se lahko na gradbišču takoj izpišejo in/ali shranijo na SD kartico za kasnejšo obdelavo.

1. Položi ploščo na merilno mesto
2. Vklopi instrument
3. Izvedi meritve
4. Resulat

1. korak

Položite 300mm ploščo na merilno mesto, tako da se bo prilegala tlem v celoti. Merilno mesto naj bo po možnosti vodoravno. Dopustni so nagibi cca 15st. Na ploščo postavite vodilo z utežjo. Pri merjenju mora utež pasti iz navpičnega vodila. Navpičnost kontrolirajte s priloženo menzuro.

2. korak

S kablom povežite instrument s ploščo in ga vklopite.

3. korak

Najprej izvedite tri predobremenilne udarce, nato pa tri merilne udarce.

4. Korak

Meritev je končana. Vsi podatki so shranjeni, lahko se izpišejo in/ali prenesejo na računalnik.