Ovrednotenje meritev

Ovrednoteni podatki meritev na ZFG 3.0 se lahko uporabijo takoj na gradbišču, lahko pa jih prenesete na računalnik. Po vsakokratni meritvi se bodo rezultati prikazali na velikem, osvetljenem ekranu instrumenta, prikazane bodo vse tri krivulje posedanja. Podatki se bodo avtomatsko shranili tudi na SD kartici. Z elektronskim instrumentom lahko preko priloženega tiskalnika izpišete protokol meritve. Med drugim bodo prikazani posedi, srednja vrednost, razmerje s/v, dinamično modul zgoščenosti Evd in vnešeni tekst merilnega mesta. Na SD kartici se lahko shranijo podatki za cca 10.000 meritev, ki jih prenesete s posebnim ZFG programom na računalnik. Tam lahko obdelate posamično ali prikažete skupne podatke meritev celotnega gradbišča. Možni so posamezni statistični podatki kot tudi celotni protokoli gradbišča. Ti protokoli se prilagajo poročilom investitorja. Dokumentacija je popolnoma zanesljiva in enostavna. vsako pretvarjanje je nemogoče.

Na ekranu se prikaže

  • Trije posedi z njihovimi krivuljami ter srednja vrednost
  • Tri hitrosti posedanja s srednjo vrednostjo
  • s/v-vrednost kot podatek zgoščenosti
  • Evd-vrednost kot modus preoblikovanjal