Plošča z lahko padajočo utežjo ZFG 3000 GPS 10/15kg utež

Plošča z lahko padajočo utežjo ZFG3000 GPS je naslednik plošče ZFG 2000, ki je bila prodana v več tisočih izvodih. ZFG3000 GPS je modernizirana, opremljena je s sodobno SD kartico in internim spominom. Oba imata neprimerno večjo kapaciteto. Vgrajena je močnejša baterija, omogočena je določitev točne pozicije merjenja z GPS koordinatami. Možno je pozicioniranje preko UTM (Universal Transverse Mercator). Na ta način določimo traso del. To je posebej pomembno za vrisavanje izkopov pri polaganju kablov, kanalizacijo itd.

flexColumn - benefits

Prednosti

 • Kompakten ZFG s ergonomskim ročajem uteži (nobeno kotaljenje ob prevažanju)
 • Edini kompaktna ZFG z integriranim prikazom kalibracije
 • Edina dinamična plošča ZFG s samotestiranjem vseh funkcij
 • Edina kompaktna ZFG z GPS prikazom v UTM formatu
 • Edini kompaktni ZFG, ki ima kot opcijo dinamično CBR testiranje (California Bearing Ratio-Versuch)
 • Edina dinamična plošča ZFG s SD spominsko kartico
 • Interni spomin rezultatov s kapaciteto do 10.000 udarcev
 • Možen vnos lastnega teksta za izpis protokola
 • Nastavitev treh predudarcev
 • Signalni ton
 • Velika zanesljivost
 • Ekran za prikaz meritev in udarnih krivulj posedanja
 • Ekran ima osvetljeno ozadje
 • Avtomatsko shranjevanje na SD kartico ali v notranji spomin
 • Kontrolirana lastna proizvodnja sestavnih delov
 • Zanesljiv servis in letna kalibracija - I.D.B.d.o.o.

Osnovna konfiguracija

Instrument za merjenje posedkov s SD kartico, tiskalnik in GPS

Obremenilna plošča (posebej odporna galvanizacija)

10 kg obremenitev (Evd 5-70 MN/m²)

15 kg obremenitev (Evd 70 - 105 MN/m²)

Kalibracijski protokol

Podrobno navodilo o uporabi