Meritev

Rezultat meritve je prikazan v samo 2 minutah.

Upravljanje z instrumentom ZFG 3000 je konfortno in enostavno. Pri razvoju tega izdelka smo bili posebej pozorni, da so morebitne napake onemogočene. Na ta način je zagotovljeno, da lahko vsak operater po kratki priučitvi zanesljivo izvaja meritve.

Opis meritev kaže na hiter in natančen potek izvedbe merjenja. Takoj na gradbišču lahko z mini-tiskalnikom izpišemo rezultate meritve in s SD kartico statistično preko računalnika obdelamo meritve celotnega gradbišča ali samo en segmegt.

1. Position load plate
2. Switch on tester
3. Measurement
4. Result

1. Korak

Položi obremenilno ploščo na merilno površino in nanjo povezni vodilo z utežjo.

2. Korak

Poveži elektroniko in mehaniko z merilnim kablom in vklopi instrument.

3. Korak

Izvedi tri predobremenitve, vklopi merjenje in trikrat udari.

4. Korak

Meritev je končana. Vsi podatki so shranjeni, Lahko se izpišejo in prenesejo v statistično obdelavo na računalnik.