Ovrednotenje meritev

Rezultate meritev ZFG3000 GPS Po vsaki meritvi so rezultati meritev prikaza ni na velikem osvetljenem ekranu instrumenta. Prikazane so tudi vse krivulje posedanja, rezultate meritev lahko shranimo v spomin instrumenta ali na SD kartico. Takoj lahko izpišemo merilni protokol, ki vsebuje: srednjo vrednost  s/v, dinamični modul preoblikovanja Evd,  GPS pozicija, in tekst, ki ga določi operater. Na SD kartico lahko shranite cca 10.000 meritev in seveda prenesete na računalnik za nadaljno obdelavo (Npr.: vse meritve določenega gradbišča ali določenega odsteka, itd). Za prenos podatkov potrebuje poseben program, ki je seveda na voljo kot dodatek. Na ta način lahko obdelate kompletno gradbišče s statističnimi podatki in GPS koordinatami posamezne meritve. To je zelo pomembno zaradi morebitnih kasnejših sanacijskih posegov v podlago cestišča, jarkov, nasipov, temeljev itd. S kontaktiranjem s programom Google Maps se vizuelno prikažejo merilna mesta. Koordinate se lahko prikažejo na UTM – formatu. Taka dokumentacija je zelo pregledna in zelo koristna za sanacijske posege..

Prikaz ekrana:

  • trije posedi s krivuljami posedanja in njihove srednje vrednosti
  • tri hitrosti posedanja in njihove srednje vrednosti
  • s/v-vrednost kot osnova za zgoščenost
  • Evd-vrednost kot preoblikovalni modus