Kalibracija, servis in logistika I.D.B.d.o.o.

Kalibracijsko postajo, ki je montirana pri I.D.B.d.o.o., je izdelala tovarna Zorn Instruments in je bila potrjena od Bundesanstalt für Straßenwesen nach TP BF – StB Teil B 8.3. Zorn Instruments postajo redno pregleduje. To omogoča hitro reakcijo uporabnikov, saj je dinamične plošče potrebno kalibrirati enkrat letno, oziroma po 1000 meritvah (6000 udarcih). Poleg tega so stroški kalibracije bistveno nižji, saj ni transportnih stroškov. Za izvedbo servisa in logistike dinamičnih in statičnih plošč skrbi šolano osebje pri I.D.B.d.o.o. Zadružna 12, SLO-1218 Komenda.